Jognyilatkozat

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját és szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről - GDPR) előírásaival összhangban fogalmaztunk meg.

1. Alapelvek

Társaságunk a személyes adatok kezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az érintettek személyes adatait

 1. az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük
 2. egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, web áruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
   

2. Adatkezelő

Medence Csoport Kft.
Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 1.
Ügyvezető: Gross András
Honlap: medencedesign.com
Telefonszám: +36703685174
E-mail cím: shop@medencedesign.com
Adószám: 24099781-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-990415

Társaságunk tárhely szolgáltatója, és elérhetősége: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., (Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241., E-mail: iroda@tarhely.eu, Tel: +361 789 2789

 

3. A kezelt adatok fajtái és forrása
 

3.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének a biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

Szükséges cookie: elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek, valamint analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
 

3.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • vezetéknév, utónév,
 • email-cím,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • vásárlások adatai.
   

3.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • név
 • email-cím
   

4. Az adatkezelés jogalapja
 

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli. 2.2 pontban foglalt adatkezelés során
 

Személyes adat

Jogalap

vezetéknév, utónév

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

email-cím

hozzájárulás

telefonszám

hozzájárulás

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

 

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

vásárlások adatai

szerződés teljesítéséhez szükséges


Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

3.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

név

hozzájárulás

email-cím

hozzájárulás

 

5. Az adatkezelés célja
 

5.1         Az Adatkezelő a 3.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tétele, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

5.2         Az Adatkezelő által a 3.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban. 

5.3.        Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 3.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó, ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.
 

6. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

Az Ön személyes adatai - név, emailcím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám - hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.,
  Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241., Telefon: +361 789 2789
  adatfeldolgozási tevékenység: tárhelyszolgáltató / az adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Tárhely.Eu adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
   
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  Székhely, központi vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 1 802 0265
  adatfeldolgozási tevékenység: futárszolgálat / az adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a GLS adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary
   
 • Csomagküldő.hu Kft.
  Székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10 6/54. Telefon: +36 1 400 88 06
  adatfeldolgozási tevékenység: futárszolgálat / az adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a csomagküldő.hu adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://files.packeta.com/web/files/Adatvedelem.pdf
   
 • Billingo.hu - Octonull Kft.
  Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em. Telefon: +36 1 500 9491
  adatfeldolgozási tevékenység: online számlázás / az adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a csomagküldő.hu adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • Simple Pay - OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  Tudomásul veszem, hogy a Medence Csoport Kft. (1118 Budapest Ménesi út 1.) adatkezelő által a https://www.medencedesign.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályban előírt követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

 1. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.
 2. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.


​7. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

7.1.        Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

7.2.        A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított 1 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

7.3         Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

7.4         Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.
 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • Jogszabály által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul;
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték, vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a jogszabályban meghatározott esetekben.
   
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslatok

 1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
   
 2. Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
   
 3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
   
 4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést, ill. sérelemdíjat követelni.
   

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!
 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a medencedesign.com weboldalon történik.

 

Budapest, 2020.05.15.